برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یک تصویر اشنا برای امروز-گورستان باستانی ایچری شهیر(شهر درونی) باکو

 

 

    پيام هاي ديگران ()