برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یک پژوهش مستقل در باب مطالعه تطبیقی خلوت در معماری

در ادامه تحقیقاتی که در باب "خلوت در معماری" و مطالعات تطبیقی میان خانه های ایرانی و غربی توسط اینجانب صورت گرفته، پژوهش مستقلی توسط من در حال اجراست که به مطالعه این امر در فضاهای مذهبی و عمومی می پردازد و نمونه های مورد مطالعه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

با توجه به اینکه چهارچوبهای نظری این کار را در مقاله چاپ شده ام در شماره ٣٩، مجله هنرهای زیبا آورده ام، تلاش دارم که ادامه این کار را در پژوهشی دیگر ادامه دهم.

این مطلب را به جهت علاقمندی بسیاری از دانشجویان و محققان عزیز در اینجا نگاشتم تا از نظرات و پیشنهادات آنان نیز بهره گیرم.

 

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()