برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

پس از مدتها ... و حالا کانسپت

امروز که هفتم آذر است پس از مدتها به یاد وبلاگی افتادم که چند وقت پیش برای ثبت دستنوشته هایم در معماری ایجاد کرده بودم، آدرسش را تایپ کردم و فقط با نگاه به تاریخ اولین پیامی که در آن نوشته بودم فهمیدم که زمان چقدر برای من زود گذشت، پارسال اواسط اسفند داشتم یادداشتهای کلاس دکتر اسلامی را مرتب می کردم و تلاش می کردم که آنها را به بهترین شکل ارائه کنم، قسمت کوچکی از آن یادداشتها مربوط به خلاصه ای از مبحث شناخت آکوف بود که پروسة آن بسیار جالب بود،

 ادراک اولیه - تعقل- تحلیل

یادم می آید خرداد ماه ۸۵ وقتی خبر برگزاری نشستی دربارة کانسپت را در هنر و معماری تهران مرکز دیدم به ذهنم رسید که از این مطالب در جهت شناخت کانسپت نیز استفاده کنم و اساس مقالة خود را بر آن قرار دهم، این کار را کردم و مرداد ماه مقاله ام را تحویل دبیرخانة همایش دادم، ۳۰ آبان فهمیدم که می باید آن را برای ارائة در سمینار آماده کنم چرا که در لیست مقالات منتخب قرار گرفته بود، خوشحال شدم نه از بابت گزینشم بلکه از این جهت که می توانستم فرصتی داشته باشم برای بازگو کردن آنچه که با همان پروسة شناخت توانسته بودم بیابم و با دقت و حوصله و با داشتن اندک منابعی در دست بر روی کاغذ بیاورم و بتوانم نوری در حد روشنائی های ذهنم برای کسانی که روزی مثل آنها دانشجوی طراحی بودم و دنیال کانستهای ایده آلم می گشتم، مهیا سازم.

نمی دانم دیگران چه گفتند و چه راجع به آن فکر کردند؛ در هر حال این کار جزء ۵ منتخب همایش شد؛ اما خودم ایمان دارم که کاری کرده ام که کمتر میکنیم؛ من تحقیقی بنیادی برای دوست داشتنی ترین و پر نوستالژیترین واژة طراحی هایم نوشتم.

    پيام هاي ديگران ()