برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

دو برنامه در خانه هنرمندان

20-17

نمایش فیلم تخصصی معماری/خانه فیلم معمار/ تالار بتهون و ناصریپنجشنبه بیست و هفتم

...

...

...

16-19

معماری شهر و منظر روانشناسانه/ انجمن مفاخر معماری ایران/تالار امیرخانی

شنبه بیست و نهم

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()