برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تفکر جانبی

در مبحث تفکر خلاق، توجه دانشجویان محترم درش روشها و نظریه های طراحی و بالخصوص برنامهریزی کالبدی معماری را به این مطلب جلب می کنم که بسیار مهم است و مثالش را هم سر کلاس خدمتتون ارائه خواهم کرد:

 

در انواع رویکردهای تفکر، یکی از انواع تفکر خلاق، تفکر جانبی است که در مقابل تفکر عمودی یا سنتی قرار می‌گیرد. در تفکر سنتی، فرد عمدتاً از منطق، در چارچوب مفروضات و محدودیت‌های محیطی خود، استفاده می‌کند و قادر نمی‌گردد از زوایای دیگر محیط و اوضاع اطراف خود را تحلیل کند. تفکر جانبی سعی می‌کند به افراد یاد دهد که در تفکر و حل مسائل، سنت شکنی کرده، مفروضات و محدودیت ها را کنار گذاشته، و از زوایای دیگری و با ابزاری به غیر از منطق عددی و حسابی به مسائل نگاه کنند.

 

پس در نظر داشته باشیم که اگر قادر باشیم مزیت‌های خود را ببخشیم می‌توانیم چیزهای بهتری به دست بیاوریم.

 

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()