برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

پیشنهاد در خصوص تعریف نسبت استاد به دانشجو در برنامه پنجم توسعه

ماده (....)- به منظور افزایش تعداد اعضای هیات علمی و ارتقای کیفی دوره های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت تعداد کل اعضای هیات علمی به دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر تعیین می گردد:
مقطع    نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو
دکترا    1 به یک
کارشناسی ارشد    1 به سه
کارشناسی    1 به پانزده
کاردانی    1 به بیست
تبصره. در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تنها تعداد اعضای هیات علمی دارای مدرک دکترا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()