برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تغییر کنید

وقتی مشکلات براتون خیلی به نظر می رسه فقط کافیه "م" اون رو بردارید تا تبدیل به یک شکلات خوشمزه بشه، که بتونید راحت هضمش کنید.

وقتی در قلب مشکلات هستیم خیلی راحتتریم، تا اینکه از دور اونهارو تماشا کینم و با بزرگ پنداشتنشون، ازشون فرار کنیم.

پس بهتره روش برخوردمون رو با اونها تغییر بدیم.

کلیپ تغییر هم در همین راستا تهیه شده که می توانید اینجا اونرو ببینید، که بیشتر هدفش تقویت روحیه جنگندگی در دخترهاست.

گاهی متفاوت اندیشیدن باعث میشه که دنیای ما عوض بشه، چرا که دنیای ما با ذهنمون آمیخته است.

    پيام هاي ديگران ()