برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

راههای بسته

چرا دیگر آسان رفتن برای روندگان ممکن نیست؟، دیگر چرا باید آرام در ساحت فکرم گام بردارم؟

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()