برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

توضیحی در مورد نشریات IsI

آشنایی با مجله های علمی پژوهشی :

موسسه اطلاعات علمی (ISI = Information Scientific for Institute) مستقر در فیلادلفیای آمریکا،بر اساس شاخص های ارزیابی مشخص خود، از بین ده ها هزار مجله علمی منتشر شده در سراسر جهان تنها حدود 15500 مجله را در فهرست کامل (List Master) خود قرار داده است. مقاله های انتشار یافته در مجله های ISI در قالب سه شاخه زیر فهرست بندی می شوند:


فهرست ارجاعات علوم محض (SCI = Inbex Citation Science)
این فهرست در بر گیرنده مجله ها در رشته های مختلف حوزه علوم محض (فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، زمین شناسی، پزشکی، داروسازی، مهندسی، کشاورزی و ...) است...   
در حال حاضر، با توجه به اهمیت رشته های مختلف علوم محض در توسعه و پیشرفت صنعتی کشورها بر مبنای تحقیقات علمی، تعداد مجله ها در این فهرست افزایش یافته و فهرست SCI به SCIE تبدیل شده است که در حقیقت حالت توسعه یافته (Expanbeb) فهرست ارجاعات علوم می باشد. البته باید اشاره کرد که مجله های اضافه شده به فهرست SCI، از درجه کمتری در ISI برخوردار بوده و به عبارتی آنها را می توان مجله های درجه دوم فهرست شده در ISI دانست.
فهرست ارجاعات علوم اجتماعی (SSCI = Inbex Citation Science Social)
این فهرست شامل مجله های مختلف حوزه علوم اجتماعی (تجارت، اقتصاد، ارتباطات، آموزش، تحقیقات، تاریخ، جغرافی، حقوق، سیاست، مدیریت، روانشناسی، حمل و نقل و ...) است.
فهرست ارجاعات علوم انسانی و هنر
(AHSCI = Inbex Citation Sciences Humanities anb Art)
در این بخش مجله های مرتبط با رشته های مختلف حوزه علوم انسانی و هنر (ادبیات، زبان، شعر، موسیقی، فلسفه، دین، هنر، معماری، تئاتر و ...) فهرست شده اند.
هر مقاله منتشر شده در یکی از مجله های سه فهرست مذکور، یک تولید علمی محسوب می شود و در شاخص های سنجش علم قرار می گیرد.

درجه بندی نشریه های - ISI ( معیار IF )
برای درجه بندی مجله ها در موسسه اطلاعات علمی (ISI) از سه فاکتور مختلف شامل فاکتور تاثیر (IF)، شاخص فوری و نیمه عمر استناد استفاده می شود. در بین فاکتورهای مذکور، فاکتور تاثیر کاربردی ترین شاخص می باشد و امروزه به طور گسترده ای در درجه بندی و ارزیابی مجله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتور در حقیقت توانایی مجله و هیئت تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان می دهد.
فاکتور تاثیر برای نخستین بار در سال 1995 و توسط بنیانگذار Garfielb) ISI) مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی جهت گزینش بهترین مجله ها به کار رفت. حقیقت آن است که این فاکتور ابزار کاملی برای اندازه گیری کیفیت مقاله ها نمی باشد بلکه چون روش بهتری وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها برای ارزیابی علمی از مزایایی برخوردار است لذا عموما مورد استفاده قرار می گیرد.
فاکتور تاثیر به صورت میانگین تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد (نظیر مقاله پژوهشی، مقاله مروری، نامه، یادداشت، چکیده و ...) در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین تعریف شده است. معمولا فاکتور تاثیر برای یک مجله، بر اساس میانگین تعداد ارجاعات برای هر مقاله چاپ شده در یک دوره زمانی یک ساله به تعداد مقاله های منتشر شده در دو سال اخیر محاسبه می شود. البته در مواردی نیز فاکتور تاثیر در یک دوره 5 ساله مورد مبنا می باشد.

درجه بندی نشریه های - ISI معیار JIF
در موسسه اطلاعات علمی (ISI)، هر مجله دارای یک کد شناسایی (ibentification) با علامت ID به عنوان شماره مجله است. ترتیب این شماره ها در ردیف بندی کل مجله های تحت پوشش موسسه بر اساس حروف الفبا می باشد. بنابر این، ID مجله هایی که نام آنها با A شروع می شوند، از یک آغاز شده و به اعداد بزرگتر در مورد مجله هایی که نام آنها با حروف Z آغاز می شوند، ختم شده است. همچنین مجله های تحت پوشش ISI در موضوع های مختلف طبقه بندی شده و هر طبقه به یک گرایش خاص علمی (Discipline) تعلق دارد.
ISI در پایان هر سال، فاکتور تاثیر (IF) را برای ارزیابی تمامی مجله های تحت پوشش خود محاسبه کرده و گزارش می کند. این موسسه همچنین در پایان هر سال به صورت یک جدول، میانگین فاکتور تاثیر هر مجله (JIF) را نیز ارائه می دهد. JIF، میانگین فاکتورهای تاثیر مجله در طول سالیان فعالیت مجله در ISI است. برای محاسبه JIF هر مجله، فاکتورهای تاثیر در همه سال ها با هم جمع و سپس بر تعداد سال های موجودی فاکتور تاثیر مجله تقسیم می شود. علاوه بر این، میانگین انحرافات مطلق فاکتورهای تاثیر سالانه از مقدار JIF نیز تعیین می شود تا افت و خیزهای مجله در جهت بهبود آن مشخص شود.

درجه بندی نشریه های - ISI معیار JIF
در پایان هر سال، مجله های مربوط به یک موضوع خاص بر طبق میانگین فاکتور تاثیر مجله (JIF) ردیف بندی می شوند. به این طریق مجله با بیشترین JIF در صدر جدول و با شماره یک مشخص می شود و مجله با کمترین JIF در انتهای جدول شماره گذاری شده می گیرد. چنانچه شماره ردیف یک مجله در یک موضوع خاص (یک گرایش علمی خاص)، در چنین جدولی که به ترتیب JIF مرتب شده است، با نماد n نشان داده می شود و نماد N هم گویای تعداد مجله ها در آن موضوع خاص باشد، درجه بندی مجله (Rank Journal) علامت اختصاری "JRK" در آن گرایش علمی خاص به صورت زیر تعریف و محاسبه می شود:
بدیهی است که JRK بین و یک 1/N تغییر می کند. وقتی JRK برای مجله ای در موضوعی خاص، یک می باشد. بدان معنی است که آن گرایش خاص علمی هیچ مجله ای وجود ندارد که درجه ی آن بر مبنای JIF، بالاتر از مجله مورد نظر باشد. وقتی JRK برای یک مجله موضوعی 65 %می باشد، بدان معنی است که در آن گرایش خاص، 35 درصد مجله ها بر مبنای JIF، بالاتر از مجله موردنظر هستند. در مجموع باید گفت موضوع بررسی کیفیت مقاله علمی، جنبه های مختلفی را می طلبد که IF، JIF و JRK مجله ی حاوی مقاله، مهمترین آنها می باشند. اگر چه این معیارها برای ارزیابی کافی نمی باشند و در مواردی مشکلاتی دارند، اما این اتفاق نظر وجود دارد که مقاله ها چاپ شده در مجله های موجود در فهرست مجله های ISI، به دلیل رعایت استانداردهای علمی و قواعد نشر بین المللی، در حال حاضر اصلی ترین مبنای تعیین میزان تولید علم هستند.
(مأخذ: آفرینش)

    پيام هاي ديگران ()