برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یه دو خط حرف سفارشی

گاهی دنیا به سیاهی قهوه های تلخ دلچسبی میشه که گاه گاهی به آدم آرامش میده،

گاهی تلخی نیش حرفا به دلچسبی همون شکلاتهای تلخ خوشمزه ای میشه که از سفر گاه و بیگاه دوست و آشنا به ینگه دنیا نصیب مون میشه!

 

زندگی میگذره با این گاه و بیگاهی ها و تلخی و شیرینی ها

اما مهم جریانه…

در هم آمیختن همه خوبی ها و بدی ها تو هم

بودن و موندن و واندادن

رفتن و رفتن

 

یادم می مونه: زندگی تعبیر تلخ و شیرین خوابهای هر شبه…

 

من نرفتم

هنوز هستم

قوی تر و محکم تر

من اینجام هنوز، توی زندگی تازه ام

    پيام هاي ديگران ()