برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

هشت آبان هشتاد و هفت

امروز رو ثبت می کنم

برای تو کوچولوی عزیزم

چون برای اولین بار اسممو گفتی!

 

    پيام هاي ديگران ()