برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

مصاحبه ای با فرشید موسوی در سال 2002 توسط نگار نصیری و نازلی سیاحیان

در مقام یک  دانشجو ی همیشگی به آقایان دکتر بهروز منصوری و  دکتر وحید قبادیان مدیونم! اینها بودند که تاریخ معماری را به من آموختند و پایه گذار موفقیت های بعدی من شدند که همین جا از ایشان تشکر و قدردانی فراوان می کنم.

در زمستان١٣٨٠ با دلی علاقمند و پرتهور آرشیتکت فرشید موسوی را برای تحقیق درس معماری معاصر دکتر قبادیان برگزیدم و با علاقه بسیار آن را به همراهی دوستم نازلی پیگری کردیم، در آن زمان ابدا منبعی از ایشان در دسترس نبود و با افتخار می گویم من و نازلی اولین ایرانیانی بودیم که پس از شهرت خانم موسوی با ایشان مصاحبه انجام داده ایم!

گرچه آن زمان هنوز کم تجربه بودیم و تهیه این سوالات و ویرایششان هم کار من است، اما آرزو داشتم که کاش آن زمان آنقدر می دانستم تا بدانم چه بپرسم که بهتر از تجربیات خانم موسوی استفاده کنم.

به سبب اینکه خود هم تاریخ معماری معاصر تدریس می کنم و این درس را دوست دارم و شاگردانم هم پروژه های بسیار غنی را برای این در س تهیه می کنند، احساس وظیفه می کنم تا این مصاحبه را در اختیار علاقمندان قرار دهم، و از دوستان گرانقدر هم تقاضا دارم با ذکر مآخذ و نام مصاحبه کنندگان از این مطلب استفاده نمایند.

مصاحبه ای اینترنتی با فرشید موسوی در ژانویه سال 2002

مصاحبه گران:

نگار نصیری

نازلی سیاحیان    

2002/01/26

....

 

 

 

    پيام هاي ديگران ()