برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

این جاده های بی وفا...

از این دنیا انتظار وفا نداشته باش

این فصلهای بی وفا، این سالهای بی وفا

در انتظار امیدی نباش

از این عشقها و دوستی ها

بی وفایند، بی مهرند، آن زبانهایی که می گویند "دوستت دارم"

روزی می رسد که غنچه هایی که در دلت می روییدند، می خشکند

تمام حقیقتهایت با دروغ آمیخته می شوند

 

عاشقان بیهوده چشم انتظار راه رفتگان مانده اند

 این مسافران بی وفا

این جاده های بی وفا

دریاب که این دنیا خالی از مهر و وفاست

حتی آنان که برایشان جان می دادی، بی وفایند

روزی می رسد که غنچه هایی که در دلت می روییدند، می خشکند

تمام حقیقتهایت با دروغ آمیخته می شوند

 

عاشقان بیهوده چشم انتظار راه رفتگان مانده اند

 این مسافران بی وفا

این جاده های بی وفا

 

این مسافران بی وفا

این جاده های بی وفا

 

این مسافران بی وفا

این جاده های بی وفا

Bir vefa bekleme geçen zamandan
Mevsimler vefasız, yıllar vefasız
Bir umut bekleme sevdadan, aşktan
Seviyorum diyen diller vefasız

[Nakarat]
Gün gelir gönülde solar çiçekler yalana karışır bütün gerçekler
Sevenler gideni boşuna bekler
Yolcular vefasız, yollar vefasız

Bir dünya düşün ki vefadan yoksun
Ömrünü verdiğin dostlar vefasız
Bir hayat düşün ki sevgiden yoksun
Canını verdiğin canlar vefasız

[Nakarat]

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٢:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()