برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

دوست یا دشمن؟

 

از قرار معلوم جناب آقای رحیم مشائی هم رفتند ...

صحبتهای جنجالی ایشان در مورد دوستی ملت ایران و اسراییل در این مدت فکر من را معطوف به جریانی برنامه ریزی شده برایم در انگلستان نمود! که تقریبا تصادفی از سرم گذشت؛ وگرنه شاید من هم مجبور به استعفا می شدم!!!

ببینید:

 به عنوان تنها سخنران ایرانی دعوت شده به همایش بین المللی 2008 Conference  The Oxfordدر فروم اول (در ایران پنل می گویند!) و اصلی همایش با نام *بناها و محیط* چرا می باید مقاله من با عنوان

*تأثیر طراحی اقلیمی بر طراحی فرمهای نمادین ایرانی*

قبل از مقاله ای با عنوان

*عذرخواهی از برای معماری*

که تقریبا بی ربط به موضوع فروم نیز بود؛ ارائه می شد؛ در حالی که سایر مقالات عناوینی چون اقلیم و یا کارکرد بهتر ساختمانها برای کاربران را در برداشتند؛ که نظر به وجود بحث اقلیم به عنوان یکی از سرفصل های اصلی همایش، کاملا هم منطقی بود!

 

می دانید که معمولا اعضاء فروم یا از ابتدا در جایگاه قرار می گیرند و یا با دعوت رئیس جلسه یک به یک روی سن رفته و پس از ارائه کار نیز در کنار هم و با شرکت حضار به پرسش و پاسخ می پردازند؛

 حال آیا برای انگلیسی ها و سایر خارجیان شرکت کننده درهمایش جالب نیست که یک اسرائیلی را در کنار یک ایرانی ببینند و سؤالاتی هم در باب دوستی یا دشمنی ایرانی ها و اسرائیلی ها بپرسند؟ خوب همه دنیا در این باره کنجکاوند و چه جایی بهتر از یک همایش علمی که به ظاهر دور از این چالش های سیاسی است؛

 

نکته جالبتر از همه اینکه در برنامه ریزی اولیه سخنرانی ها به خاطر ندارم که یک اسرائیلی در فروم من وجود داشته باشد و این اتفاق در برنامه ریزی نهایی افتاد، یعنی زمانی که من با ویزا و بلیت OK شده  آماده عزیمت هستم و تقریبا در عمل انجام شده قرار گرفته ام!

دبیر همایش،سوزان روف، را به خاطر تحقیقاتش در مورد بادگیرهای ایرانی دوست داشتم و همین طور بسیاری از نامداران عرصه نظری وعملی معماری را هم که در این همایش حضور داشتند؛ فرصت مغتنمی بود که شاید بهترش در راه بوده...

 

می توانید خاطرات این همایش را در وبلاگ مصطفی صادقی پور ببینید؛ البته با دیدن عکسشان تصور می کنم همان محققی باشند که در همایش پنجره اصفهان در اردی بهشت 86 ؛در پنلی که من هیئت رئیسه اش بودم، مقاله *قلعه روستای خورانق* را ارائه کردند که بسیار خوب هم کار شده بود،  از دقت نظر و التفاتشان نیزسپاسگذارم.

 

اتفاقات پیش بینی نشده ای برنامه سفر من را به هم زد ولی حالا خیلی خوشحال هستم که آنجا نبودم که مجبور به توضیح یا پاسخگویی به تشکیکات و مشتبهاتی شوم...

چند روز پیش برای در بازدیدی که از موزه شهدا داشتم تصویر چند زن فلسطینی را دیدم که با عملیات انتحاری باعث کشته و زخمی شدن چند اسرائیلی شده بودند؛ با خودم فکر کردم چقدر انزجار و چقدر کینه می تواند تو را این قدر دگرگون کند که فقط برای برهم زدن آرامش آنهایی که آرامشت را بر هم زده اند، از جانت هم بگذری!

 

Forum 1: Tuesday 22 July 2008

South School

Forum Leader and Chair: Bruce Haglund, SBSE and University of Idaho, USA

Forum 1: Buildings and the Environment - Changing Courses

11:05

01.1.1

Keynote: Making buildings work better for their users
A Leaman: Usable Buildings, UK

11:30

01.1.2

Teaching climate responsive design to beginning architecture students
P La Roche: California State Polytechnic University Pomona, USA

11:40

01.1.3

The influence of climatic design on Iranian symbolic forms designing
N Nassiri: Islamic Azad University Tehran, Iran

11:50

01.1.4

Apology for architecture
IA Meir, Ben-Gurion University of the Negev, Israel

12:00

01.1.5

Experimenting with climate as a learning tool for architecture and climate, A+C undergraduate studio courses at UTFSM
N Hormazábal¹,²: ¹Universidad Técnica Federico Santa María, Chile; ²University of Nottingham, UK

12:10

 

Discussion

 

 

    پيام هاي ديگران ()