برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

بدون شرح...

بله، افتخار می کنیم،

 

اما...

شاید فراموش کردیم

جنگ بوئر

جنگ جهانی اول

جنگ جهانی دوم

جنگ کره

جنگ مالایا

جنگ ویتنام

جنگ فالکلند

جنگ ایران و عراق

جنگ خلیج (فارس)

جنگ بوسنی

جنگ کوزوو

.

.

.

.

.

.

قرار بود کدام یک از اینها آخرین جنگ تاریخ بشریت باشد؟

 

چرا چیزهایی که بیشتر باید به خاطر داشته باشیم٬ زودتر فراموش می کنیم؟

با پیشرفت سلاح های کشتار جمعی زمانی خواهد رسید که بر روی زمین اثری از هیچ میراث فرهنگی و معمارانه ای باقی نخواهد ماند! و هیچ اثری از انسان...

    پيام هاي ديگران ()