برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

می خوام یه کاری بعد این انجام بدم! تا بعد

قدرت یک زنجیر در ضعیفترین حلقه آن نهفته شده و می بایست همواره از آن مراقبت کنیم! تا قدرت زنجیر را حفظ کنیم.

در جامعه این یعنی زنان و کودکان.

 

شیرین عبادی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()