برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یادداشتی به مناسبت روز معلم و استاد

موریس مترلینگ می گوید:


اگر کله های خالی هم مثل شکمهای خالی سروصدا داشتند٬ انسانها بیشتر عاقل بودند!

قابل توجه همه...

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()