برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

باز هم می گویم...

کتاب مقدس:

 

تنها یک گناه قابل بخشش نیست و آ ن کشتن احساس عشق در قلب دیگری است.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()