برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

7 اقلیم

هفت اقلیم یا اقالیم هفتگانه یا اقالیم سبعه

 در قدیم٬ جهان را به هفت اقلیم (سرزمین) تقسیم می کردند:

  • اقلیم یکم: هندوستان
  • اقلیم دوم: عرب و حبشستان
  • اقلیم سوم: مصر و شام
  • اقلیم چهارم: ایران
  • اقلیم پنجم: روم و صقلاب
  • اقلیم ششم: ترک و یأجوج
  • اقلیم هفتم: چین و ماچین

در زبان پارسی میانه برای معنی اقلیم واژهٔ کشور بکار می‌رفت و هفت‌اقلیم را هفت‌کشور می‌نامیدند.

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()