برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

انديشمندانه...

همیشه به حرفهای تازه اعتقاد داشته ام٬ یکیش اینه که:

مسیح در انجیل میگوید:

ببخش و فراموش کن

اما نلسون ماندلا گفته:

ببخش اما... فراموش نکن!

اولی یعنی بخشش همراه با مناعت و لطافت

دومی یعنی بخشش همراه با شجاعت و کیاست و درایت!

    پيام هاي ديگران ()