برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

انديشمندانه...

آنان كه بيشتر مي دانند/ بيش از ديگران عزادار حقيقت تلخ زندگي اند/

درخت دانش، درخت زندگي نيست!

 لرد بايرون- مانفرد

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()