برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

عکسی از همايش زنان معمار ايرانی!

سرکار خانم دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ جناب آقای دکتر محمد منصور فلامکی؛ سرکار خانم دکتر ویدا تقوایی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()