برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

و اينک برای چهارمين بار!!

و اینک برای چهارمین بار تاریخ همایش زنان معمار ایرانی تغییر کرد.

امروز ۲ بار با تلفن و یک بار با اس ام اس این مطلب به اطلاع بنده رسید.

۱۴-۱۶ آذر- تهران

دیگر یادداشتی برای نوشتن ندارم که هر چه بگویم... بگذریم!

    پيام هاي ديگران ()