برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

ظهور مسیح در قیامت

23  «در آن  روزها اگر كسي  به  شما بگويد كه  مسيح  به  فلان  جا آمده  است ، يا او اينجا يا آنجاست ، باور نكنيد.  24  چون  از اين  مسيح ها و پيغمبران  دروغين  زياد خواهند آمد و حتي  معجزات  حيرت انگيزنيز خواهند كرد، بطوري  كه  اگر ممكن  بود حتي  برگزيدگان  خدا را هم  گمراه  مي كردند.  25  من  از ابتدا اينها را گفتم  تا مواظب  باشيد.
26  «پس  اگر بيايند و به  شما بگويند كه  مسيح دربيابان  دوباره  ظهور كرده ، به  سخنشان  اهميت  ندهيد؛ و اگر بگويند نزد ما مخفي  شده ، باور نكنيد. 27 چون  آمدن  من  يعني  مسيح ، مانند برق  آسمان  خواهد بود كه  در يك  لحظه  از شرق  تا غرب  را روشن  مي سازد.  28  هر جا لاشه اي  باشد، لاشخورها نيز در آنجا جمع  مي شوند!


بازگشت  مسيح  در آخر زمان
29  «پس  از آن  مصيبتها، خورشيد تيره  و تار شده ، ماه  ديگر نور نخواهد داد. ستارگان  فرو خواهند ريخت  و نيروهايي  كه  زمين  را نگاه  داشته اند، به  لرزه  درخواهند آمد.
30  «و سرانجام  نشانه  آمدن  من  در آسمان  ظاهر خواهد شد. آنگاه  مردم  در سراسر جهان  عزا خواهند گرفت  و تمام  مردم  دنيا مرا خواهند ديد كه  در ميان  ابرهاي  آسمان ، با قدرت  و شكوهي  خيره  كننده  مي آيم .  31  و من  فرشتگان  خود را با صداي  بلند شيپور خواهم  فرستاد تا برگزيدگان  مرا از گوشه  و كنار زمين  و آسمان  گرد آورند.
ترجمه هزاره نو


ترجمه تفسیری
http://www.farsicrc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1503&Itemid=209
    پيام هاي ديگران ()