برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

يادداشت:

مارک توآین:

هرگاه احساس كرديد جزئى از اكثريت هستيد؛ زمان احيا و اصلاح فرارسيده است.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()