برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

تبعیض یا تکریم؟ کدام را باور کنیم؟

چند وقت پیش لایحه ای تصویب شد برای ارائه به مجلس تحت عنوان حمایت از خانواده که در آن به جای توجه به حقوق تضییع شده خانمها، به حق آقایان در ازدواج مجدد بدون اجازه همسر تاکید شده بود. این مورد یا مورد مشابهی چون تبلیغ ازدواج موقت ذهن من را در داشتن هر گونه احترام و جایگاه شخصیتی زن در جامعه امروزی و به اصطلاح در حال گذار از سنت به مدرنیته ایران دچار شک و تردید می کند چه رسد به داشتن هویت حرفه ای در جامعه ای مردانه چون معماری!

این موارد در کنار حضور ۶۰ تا ۷۰ ٪ دختران در دانشگاهها که به ظاهر نشان دهنده گذر جامعه ما از تبعیض جنسیتی در امر تحصیل است در کنار چنین بی توجهی هایی به روحیات زنانه درجایگاه یک همسر در خانواده پارادوکس غریبی است که به راحتی می تواند ذهن هر متفکری چه زن و چه مرد را آشفته کند.

به راستی حرمت ما زنان در کجاست؟ چرا می باید این چنین راحت حقوق ما با انتخاب یک کارکرد اجتماعی جدید که منطقا می باید باعث تقویت جایگاهمان باشد؛  به یکباره تنزل پیدا کرده و به شکلی ناراحت کننده تحت اجازه فردی در می آید که شاید حتی از اداره درست امور شخصی و حرفه اییش هم عاجز بوده!

نمی دانم برگزاری همایشها و بررسی جایگاه زنها در جامعه و خانه و چه و چه؛ چقدر مثبت یا افتخارآمیز است ولی به قول یک جامعه شناس ژاپنی وقتی هنوز درباره زنها و تساوی حقوقشان با مردها صحبت می کنیم؛ نشان می دهیم که هنوز تبعیض وجود دارد!   

به قول دکارت«برای آنکه بدانی مردم واقعا چه فکر می کنند، به آنچه می کنند نگاه کن نه به آن چه می گویند.»

اگر چون دکارت که مرد اندیشه بود، به اوضاع و شرایط حاضر بنگریم در می یابیم که حضور ما زنان در حرفه های تاثیرگذار در سایه است و یک زن برای مطرح شدن و کسب جایگاه اجتماعی می باید بسیار بیشتر از یک مرد همسطح خود تلاش نماید و انتقادات و پیش داوری های ناعادلانه بیشتری را به سبب جنسیت خود بپذیرد.

برگزاری این همایشها و حضور ظاهری زنان در جامعه بدون داشتن جایگاهی مهم در ارگانهای تاثیر گذار و قانون پرداز، چون کفی بر روی موج است که به زودی از بین می رود.

حال این ذهن پر از پرسش به دنبال پاسخی در خور است، پاسخی که روح خداگونه ای که در وجود همه ما انسانها به ودیعه گذاشته شده را اقناع کند، دایره این محدودیت ها کجاست آیا بی توجهی به حرمت و عواطف انسانی زنان به صرف جنسیتشان برگرفته از عدالت الهی است یا سنتی است منحرف که در طول تاریخ تبدیل به یک عادت و حق برای جنس مخالف شده و متاسفانه از طرف خیل عظیمی از زنان نیز پذیرفته شده است؟

در حاشیه به نکاتی از اهداف توسعه هزاره که توسط برنامه عمران ملل متحد UNDP ) ) برای کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۱۵ میلادی، طرح شده است توجه فرمایید:

۱.ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید

۲. دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی

۳. ترغیب برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان

۴. کاهش مرگ و میر کودکان

۵. بهبود وضعیت بهداشت مادران

۶. مبارزه با ایدز و، مالاریا و دیگر بیماریها

۷. تضمین پایداری محیط زیست

۸. ایجاد مشارکت جهانی در راستای توسعه

 http://www.undp.org.ir/MDGs.aspx

    پيام هاي ديگران ()