برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

در حاشیه همایش زنان معمار

واقعیتی که من پس از ۱۰ سال حضورم در ساحت معماری به دست آوردم این بود که کاش بیشتر در مورد این رشته تحقیق می کردم؛ اعتراف تلخی است اما واقعیتی محرز برای من است. ساحت این رشته ساحتی پرآشوب و بدون جایگاه حرفه ای دقیق و تعریف شده است؛ بالاخص برای خانمها. 

حضور زنان در عرصه پزشکی و پیرا پزشکی چنان قوی است که وزیر مربوطه به حضور ۷۰٪ انان اذعان می کند؛ اما زنان معمار برای تثبیت جایگاه حرفه ای خود همایش زنان معمار برگزار می کنند آن هم با همکاری تعداد قابل توجهی از آقایان!

ببینید:

http://www.iwac.ir/home.asp

 

    پيام هاي ديگران ()