برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یک توضیح کوچولو

با تشکر از تمام دوستانی که از این وبلاگ بازدید می کنند؛ چند وقتی است که به دلیل کار و مسافرت فرصت Update کردن نداشتم و علاوه بر آن بعضی از دوستان مجازی با افاضه فضل های بیش از اندازه اشان در این فضای مجازی تر!! باعث شده اند که مجال کامنت و کامنت خوانی هم برای من باقی نمانده باشد بنابراین با حفظ احترام تمام دوستان بی غرض و صادقمان غیر فعالش کردیم.

    پيام هاي ديگران ()