برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

سومين سالگرد دفاع از رساله ام

تاریخ: ۲۵/۵/۱۳۸۳

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()