برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

سياستمدارانه:

سه روش انجام کار دردنیا وجود داره

 1- روش درست، 2- روش غلط، 3- روشی که من انجام میدهم!!!

+ نگار (رزالیا) نصیری (کرشی)****** Negar(Rosalia) Nassiri(Koroshi) PH.D, M Arch ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()