برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

ترافيک تهران

تهران

مدت هاست به مشکل ترافیک تهران می اندیشم و یک نتیجه مهم بدست اورده ام.

چه کسی مسبب این ازدحام و اخلال در عبور و مرور است جز سه عامل مهم:

  1. خیابان
  2. انسان و فرهنگ ترافیک
  3. نبود یک سیستم قوی حمل و نقل عمومی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()