برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

فغان... که فریاد بی نشانه تو، دلیل سکوت پر از بغض، حرفهایم بود....

مشاهده یادداشت خصوصی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()