برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

Beyond Entropy

Tuesday 17 May, 1pm, AA Gallery
Beyond Entropy: Dr Silvia Davoli, Lino Bo Bardi - Primitivism and Sustainability
Art historian Dr Silvia Davoli from the Warburg Institute discusses the life and work of Lino Bo Bardi, an architect famous for her organic and surreal designs that broke new ground in both the concept and practice of sustainable buildings – often proposing construction methods that reflected the buildings and methods of Brazil’s native peoples. Her well known designs include Sao Paolo’s famous Museum of Modern Art.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()   

یک پژوهش مستقل در باب مطالعه تطبیقی خلوت در معماری

در ادامه تحقیقاتی که در باب "خلوت در معماری" و مطالعات تطبیقی میان خانه های ایرانی و غربی توسط اینجانب صورت گرفته، پژوهش مستقلی توسط من در حال اجراست که به مطالعه این امر در فضاهای مذهبی و عمومی می پردازد و نمونه های مورد مطالعه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

با توجه به اینکه چهارچوبهای نظری این کار را در مقاله چاپ شده ام در شماره ٣٩، مجله هنرهای زیبا آورده ام، تلاش دارم که ادامه این کار را در پژوهشی دیگر ادامه دهم.

این مطلب را به جهت علاقمندی بسیاری از دانشجویان و محققان عزیز در اینجا نگاشتم تا از نظرات و پیشنهادات آنان نیز بهره گیرم.

 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()   

خانه شیخ بهائی

http://www.jadidonline.com/images/stories/flash_multimedia/Sheikh_bahai_test/sheikh_high.html

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()