برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

هشت آبان هشتاد و هفت

امروز رو ثبت می کنم

برای تو کوچولوی عزیزم

چون برای اولین بار اسممو گفتی!

 

+ دکتر مهندس نگار نصیری****** Negar Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()