برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

می خوام یه کاری بعد این انجام بدم! تا بعد

قدرت یک زنجیر در ضعیفترین حلقه آن نهفته شده و می بایست همواره از آن مراقبت کنیم! تا قدرت زنجیر را حفظ کنیم.

در جامعه این یعنی زنان و کودکان.

 

شیرین عبادی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

Cyclopes غول یک چشم در اساطیر یونانی

Encyclopedia of Myths :: Cr-Dr Cyclopes In Greek mythology, the Cyclopes were a group of giants who possessed only one eye set in the middle of their forehead. They were said to be skilled workers, and the Greeks credited them with building the walls of several ancient cities. The Romans believed that the Cyclopes worked at Mount Etna with Vulcan, the god of fire and metalworking. The Greek poet Hesiod wrote about three of the Cyclopes: Brontes (thunder), Steropes (lightning), and Arges (brightness). The sons of Uranus (sky) and Gaia (earth), these Cyclopes gave Zeus* the gifts of thunder and lightning with which he defeated the Titans* and became ruler of the universe. Later authors related that Zeus killed Apollo's* son Asclepius, causing Apollo to kill the Cyclopes in revenge. In the Odyssey*, Homer* described how Odysseus* was captured by the cruel and barbaric Cyclops Polyphemus, the son of Poseidon*. Polyphemus ate six of Odysseus's crew members. However, Odysseus and the rest of his crew managed to escape by blinding the single eye of Polyphemus. See also ASCLEPIUS; ODYSSEUS; VULCAN

 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

یادداشتی به مناسبت روز معلم و استاد

موریس مترلینگ می گوید:


اگر کله های خالی هم مثل شکمهای خالی سروصدا داشتند٬ انسانها بیشتر عاقل بودند!

قابل توجه همه...

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

باز هم می گویم...

کتاب مقدس:

 

تنها یک گناه قابل بخشش نیست و آ ن کشتن احساس عشق در قلب دیگری است.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

تولد

اومدم که بگم

وبلاگ من 2 سال و 2 ماهه شد...

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱:۱۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

هنر انتزاعی

 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٧:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

21 امین نمایشگاه کتاب تهران

 

 

لیست کتابهای نمایشگاه ۲۱ ام  را می توانید از اینجا بردارید.
نقشه نمایشگاه هم به شکل دقیقتر و کاملتری نسبت به پارسال در اینجا آمده است.

برای جستجوی کتب فارسی و همینطور کتب لاتین هم امکانات خوبی در سایت اینترنتی نمایشگاه برقرار شده است.

جالب این که در نمایشگاه امسال امکان استفاده از اینترنت وایرلس فراهم شده و می توان با لب تاپ های شخصی از آن استفاده کرد. البته در دانشگاه علوم و تحقیقات هم این امکان وجود دارد!

 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

مساله زبان از دیدگاه شل سیلور استاین


بحث سوئ تفاهمات در زبان و نوع گویشها از موضوعاتی هست که می باید در روابط اجتماعی بسیار به ان توجه شود.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()