برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

سیاستمدارانه

“اگر مشت خود را باز کنید، دستمان را به سوی شما دراز می کنیم”

+ دکتر مهندس نگار نصیری****** Negar Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()