برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

کنفرانس ...

TUESDAY 10th July

ARCHITECTURE - HALL D

14:30-15:00 Dionysis Zivas – Between East and West. The Religious Architecture of the Seven Islands

15:00-15:30 Judith Genova – In Defense of Architecture

15:30-16:00 Gökçeçiçek Savaşır – On the Cultivation of Avant-Garde Within the Turkish

Architectural Context, 1960-1980

16:00-16:30 Funda Kurak Açıcı/Şebnem Ertaş – Organic Architecture and Aesthetical Emulation: Akcaabat Orta Street

 16:30-17:00 Break  

17:00-17:30 Alper Semih Alkan – Translating Lines: Drawings’ Aesthetic Agency in Architecture

17:30-18:00 Ourania Tyliou – Architecture, the Impact of the Past on its Becoming

18:00-18:30 Joosik Min – Bridge as Aesthetic Object

18:30-19:00 Negar Nassiri – Iranian Mathematical Aesthetics in designing the Symbolic Form

http://www.sanart.org.tr/congresses/ICA/program2.htm

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:٠٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

 

هفت رمز نمادین ِ فروهر

رمز نخست : نماد انسان کامل

.

انسان وقتی به تکامل دست می یابد که معمولاً پیر شده است . انسان در برابر زیبایی که برترین نماد آن - پیری- است احساس محبت و احترام می کند و شناخت مفهموم زیبایی او را یاری می کند که خود نیز به مقام (پیری) برسد

نگار فروهر از سر تا به کمر به صورت پیرمردی است جهان دیده، با کمال تجربیت و دانایی و پختگی. در عرفان اسلامی، از انسان کامل به « پیر مغان» تعبیر کرده اند. حافظ از تمام پیران تنها به یک پیر دل می بندد و دست ارادت می دهد و آن پیرمغان و یا همان انسان کامل است که در نگاره فروهر به صورت پیرمردی نشان داده شده است

.

.

.

رمز دوم: دو بال سه طبقه نماد اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک

.

در نگاره فروهر دو بال افراشته (درحال پرواز) می بینیم که هربال پرهای سه طبقه دارد و تمثیلی از پرواز فروهر انسان با بالهای اندیشه و گفتار و کردار نیک به سوی موطن ازلی و ابدی و به سمت بالاست

.

.

.

رمز سوم: دامن سه بند نماد اندیشه بد، گفتار بد، کردار بد

.

آخرین قسمت از نگاره فروهر دامن سه بندی است که از کمرش به حالت پایین آویزان است و تمام دامن ها در لباس انسان همین حالت را دارد و آن سه بند نماد اندیشه بد، گفتار بد، کردار بد است و برخلاف بالهای سه طبقه، انسان را از اوج به حضیض ذلت سقوط می دهد

.

.

.

رمز چهارم: دو رشته آویخته از دایره زمان نماد گوهر همزاد

.

دو رشته پیوسته به چنبر میان فروهر، نمادی از دو نیروی باطنی انسان یعنی سپنتامینو ( خرد مقدس) و انگره مینو ( خرد خبیث) است. البته باید بدانیم که در سرتاسر گاتها اهورامزدا تنها آفریدگار جهان است و در مقابل او آفریدگار یا فاعل شری وجود ندارد. انگره مینو که به مرور تبدیل به اهریمن شد عامل زشتی های جهان است و در مقابل اهورامزدا نیست بلکه در مقابل سپنتامینو است . خلاصه آنکه این دو نیروی متضاد از نخستین روز آفرینش در نهاد انسان بوده است و در نگاره فروهر به صورت دو رشته از کناره حلقه زمان به دو سوی رفته است

.

.

.

رمز پنجم: زمان بی آغاز و بی انجام نماد ازل و ابد

.

بر دور کمر نگاره فروهر حلقه ای است که کنایه از زمان بیکران ( از لحاظ ازلی و ابدی ) دارد. از اصطلاح « کمر بستن» مفاهیم دیگری هم در ادبیات استفاده می گردد. به همین ترتیب زرتشتیان کمربند مخصوصی دارند به نام « کشتی» که به آن « بند دین» هم می گویند. این کشتی از 72 نخ از پشم سفید گوسفند تهیه می گردد و آن باید به دست زن موبدی بافته شود. عدد 72 اشاره است به 72 فصل یسنا. کشتی را باید سه دور دور کمر ببندند و این نمادی از سه اصل گفتار نیک، پردار نیک، کردادر نیک است

هر زرتشتی پس از سن هفت سالگی موظف است کشتی را به دور کمر ببندد

.

.

.

رمز ششم: دست نماد نیایش

.

در نگاره فروهر می بینیم که دست راست او گشاده و کف دست به سوی بالاست و همین در حالت نیایش و دعای مردم تا امروز ادامه دارد. به این ترتیب چه از دیدگاه مزدیسنا و چه عرفان ایرانی اسلامی، دعا باید به همان حالت دست برافراشته به سوی خدا باشد که در نگار فروهر هم چنان است

.

.

.

رمزهفتم: حلقه نماد پیمان الست

.

در دست چپ انسان کامل، حلقه ای را می بینیم که این حلقه زبان دینی است که پیمان انسان را در عهد الست با خدای یگانه بیان می کند و هنوز هم نمادین بودن خود را در فرهنگ ما حفظ کرده است

همچون حلقه ازدواج که بین دختران و پسران تبادل می شود و در تعبیر عرفا که می یا باده نماد مستی جاودان انسان از خمخانه الست است که در کاسه، قدح یا پیاله که همه لبه گردی به شکل حلقه دارند خورده می شود

.

گفتیم که حلقه در دست چپ انسان کامل قرار دارد ولی پیمان بستن با خلفا و رهبران مذهبی با دست راست انجام می گیرد. در نگاره فروهر چون دست راست

از وبلاگ ملیکا

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

معرفی همايش

کنفرانس بین المللی

الگوپذیری از معماری سنتی برای دستیابی به معماری امروز

24 و 25 مهرماه 1386 -  تهران

مهلت ارسال پژوهشهای کاربردی تا 15/6/86
تلفن: 22011451-22011461 

به نقل از وبلاگ فضای رویداد

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

شيخ بهايی و آثارش

آثار معماري و شهرسازي شيخ بهائي :

اگر بخواهيم از تمام شكها و ترديدها صرف نظركنيم و مجموعه اي از آنچه مطالعه شده را كنار هم قرار دهيم، به فهرستي از آثار شيخ بهائي در زمينۀ معماري و شهرسازي خواهيم رسيد كه در ذيل خواهد آمد.

 مسجد امام اصفهان، ساخت ساعت آفتابي، مسجد اما ، حمام شيخ بهائي در محله دردشت اصفهان ، منارجنبان ،كاروانسراي عباسي، كتيبه هاي مسجد شيخ لطف ا...،طراحي و اجراي شهر نجف آباد ،كاريز نجف آباد،  تقسيم آب زاينده رود ،حصار نجف اشرف، خيابان چهار باغ اصفهان، طراحي و اجراي تونل كوهرنگ

نا گفته نماند كه در اين بين شيخ بهائي تنها نقش طراحي برخي آثار را برعهده داشته و مسئوليت اجراي آن را معماراني نظير استاد علي اكبرمعماراصفهاني برعهده داشتند كه اين مطلب باعث گشته به اشتباه برخي تاريخ نگاران اين معماران را به عنوان خلق كنندۀ اين آثار مي دانند، البته عده اي هم علت را در خضوع و فروتني شيخ بهائي جستجو مي كنند كه باعث گشته اين آثار مستقيماً به نام اوثبت نگردد.

http://architect0935.persianblog.ir/1386_2_architect0935_archive.html

به نقل از وبلاگ دردسرهای دانشجویان معماری
+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

Berkeley - Winners

WINNING ESSAYS


(May 23, 2007) The University of California, Berkeley - Winners of the Ninth Annual Berkeley Prize Essay Competition are announced today by Professor Raymond Lifchez, Chair of the Berkeley Undergraduate Prize for Architectural Design Excellence.   

Erica Moore and
Sara Navrday
Matthew Clarke
Talha KhwajaBudoor Bukhari
Talha KhwajaBudoor Bukhari

"Sara Navrady is completing her final year of undergraduate studies at the University of Waterloo School of Architecture in Cambridge, Canada.  After graduation she plans on furthering her practical experience in architecture and urban planning while investigating possibilities for her graduate studies.  She is interested in exploring the relationships between urban conditions and social integration, and strategies for adapting to urban densification.  She hopes to expand her experiences in social architecture, which include Habitat for Humanity and competition work, and volunteer abroad in the near future.  She aspires to find a balance between contemporary and social architecture in her professional career."

"Erica Moore is currently in her final year of the architecture program at the University of Waterloo in Cambridge, Canada. Because this is a co-op program she was recently able to spend over ten months volunteering for an architecture/engineering NGO in Kampala, Uganda. She has been strongly influenced by her time spent in East Africa, working on the designs for schools in Kenya, Tanzania and Uganda, and a trauma healing centre in Burundi. The local people have deeply affected Erica, especially in Kampala, with their incredible stories of hopes and struggles and the way they live their lives. She spent much of her free time with a small group of Kampala street kids and loved traveling to visit the village communities of friends from the city, many of which have been tragically affected by the war in Northern Uganda. East Africa has found a place in her heart, her thesis interests, and hopefully the near future!"

Second Prize ($2,000 USD):
Matthew Clarke
, University of Kentucky, Lexington, USA  read essay

"This May I graduate from the University of Kentucky as a Gaines Fellow in the Humanities and a student of Architecture in the College of Design.  My senior thesis was an intensive report on the history and memory of one of America's first public housing projects.  Through research, design and community activism, I hope to continue to study architecture as a tool to create more equitable societies.  After studying architecture and urbanism in Rotterdam this summer, I will be working for Mecanoo Architecten in Delft, Holland.  Focused specifically on housing, I hope to learn from the firm's ability to tie research and civic engagement with architectural design.  After graduate school, I expect to return to Lexington, KY and facilitate the growth of a diverse, exciting, and successful downtown."

Third Prize ($1200 USD):
Talha Khwaja, Oklahoma State University, Stillwater, U.S.A   read essay

"I am from Karachi, Pakistan. I recently graduated from Oklahoma State University School of Architecture and will be joining a firm in Chicago soon. I am extremely interested in the unique set of issues that cities like Karachi in the developing world are struggling to deal with in the face of an unprecedented clash of cultural idealogies. I'm also interested in the development of built space as an expression of the human spirit, and its value as an artifact."

Fourth Prize ($800 USD):
Budoor Bukhari, American University of Sharjah, United Arab Emirates  read essay

"I am a Sudanese proudly pursuing my architectural education at the American University of Sharjah (AUS) in the United Arab Emirates. Prior to joining AUS, I had the privilege of studying architecture for three years at the University of Juba in Sudan. Although I was obliged to discontinue my studies there, the exposure to the difficulties associated with being a student of architecture in my native Sudan was far from unrewarding. It provided me with the chance of experiencing first hand the challenges developing countries have to confront within their built environments, and was instrumental in shaping my academic interests and pursuits. It allowed me to consciously pose the often asked but seldom answered question: what should the role of the Architect be in the Developing World? I passionately carried this and other questions to AUS, where I was inspired to conduct extra-curricular research towards my final thesis project. As part of the endeavor, I managed to make a trip with an NGO group this January to visit the marginalized communities living in and around the Dinder National Park in South Eastern Sudan. Removed from the comforts of everyday life, I encountered the problems the communities are facing, and began to formulate ideas of potential design solutions. The project is envisioned as an initial effort towards developing architecture that is socially responsible."

First Prize Team ($3500 USD):
Sara Navrady and Erica Moore, University of Waterloo, Ontario, Canada  read essay


Prizes for the 2007 Essay Competition are awarded to:

http://berkeleyprize.org/essay/essay.cfm?year=2007

نکته: بارک الله به دانشگاه شارجه!

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

معماری و رياضی Mathematic, Architecture, Aesthetics

من در ماه جولای می باید مقاله ای در حوزه زیبایی شناسی و ریاضی در فرمهای سمبلیک ایرانی را در یکی از همایش های بین المللی زیبایی شناسی کنفرانس دهم.

الان در حال اماده سازی مقاله هستم ولی خواستم از دوستان محترم و دانشمندی که وبلاگ من رو می بینند بخوام که اگر ایده یا پیشنهادی برای ارائه بهتر کار دارند از من دریغ نفرمایند.

اگر کتاب یا مقاله ای هم سراغ دارید که در کتابخانه های تهران وجود داشته باشه خوشحال میشم که به من اطلاع بدید.

ارائه چنین مقالاتی درباره معماری و اندیشه های نهان آن باعث افتخار و اعتلای معماری ایران هست؛ هدفی که برای رسیدن به ان تلاش می کنم و برای رسیدن به آن به همفکری همه دوستان و صاحب نظران احتیاج دارم.

این هم چکیده مقاله:

Iranian Mathematical Aesthetics in Designing the Symbolic Forms

 

Negar Nassiri

Ph.D Candidate in Architecture

  

Iran had a great civilization & it is full of the meaningful space. These spaces had the mathematical order in consideration of aesthetics aspects.

They had been exploited the simple morphes like circle, rectangle or volumes to create sophisticated spaces with remarkable symbolic content. In other word Iwould like to insist the relationship between Form & Content with emphasis of the role of mathematical order in this field, I want to know how mathematic & geometry helped to aesthetical aspects of Iranian architecture symbols & then they seemed great & memorial.

 

“The amount of aesthetic success is related to the amount of form success in transmission of content. “Theodor Adorno said.

 

The Iranian selected symbolic forms will be studied in this research about the role of morphes, volumes & their proportions in their mathematical aesthetics.

  

Keywords: Iranian Symbol, Mathematical Aesthetics, Form & Content

 

 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

 

Life is a game…

Life is a game,
A game of chess,
If you make a wrong move,
Your winning chances are less.

Life is so precious,
Life is so beautiful,
Life is a real game,
So make winning your aim.

Think about the move before you make it,
Because you don’t want to suffer your whole life for it.
Make sure you achieve your aim,
Because then you can move on to your next game.

Think of the people, who are waiting for your success,
Cheering for you throughout the entire race.
You don’t want to disappoint them and make them frown.
So make sure that you win and don’t let them down.

Win the game and make people behind you feel proud,
For the support they gave you by sticking around.
Thank them for being there and supporting you throughout the game,
And be thankful that you have all these people to support you reach your aim. 

http://www.childplanet.com/engpoems/lifegame.htm 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()   

از ايفغی

Conférences/Séminaires internes

Le 6 juin/16 khordad, à 17h, Setareh Ataieyan, doctorante en sciences économiques (Université Lyon 2, Ecole Nationale des Travaux Publics d'Etat ) et boursière de l'IFRI fera une conférence (séminaire interne) sur le sujet de ses recherches: Les politiques de transport et la ségrégation sociale à Téhéran.

 

Le 29 mai/8 khordad à 15h, dans les locaux de l'IFRI, le Professeur Pierre Briant (titulaire de la chaire "Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'empire d'Alexandre" au Collège de France) présentera le Musée achéménide virtuel du site www.achemenet.com.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٧:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()