برای معماری ایرانی||||||||||||||For Iranian Architecture

یک مقاله جدید: بررسی حس امنیت زنان در بازار سنتی تهران

 

همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم

The First National Conference on Knowledge-based Prevention of Social Damage and Crime

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

19 و 20 اسفند سال 1394 

 

 

بررسی حس امنیت زنان در بازار سنتی تهران

 

نویسند اول: دکتر مهندس نگار نصیری، استادیار گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

 

نویسنده دوم: مهندس فاطمه حیاتی بهار، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

نویسنده سوم: مهندس لیلا فخرموسوی،  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

نویسنده چهارم: مهندس شیرین صفری مقدم، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

 

چکیده

از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، بنابراین بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. همچنین بررسی شرایط امنیت زنان و دختران در فضاهای شهری،دارای اهمیت است.

در این مقاله امنیت زنان در بازار تهران از دید شاخص‌های کالبدی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. برای گرد آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق منابع اطلاعات ثانویه مورد بررسی‌ و مطالعه قرار گرفته است. بخش اصلی‌ داده‌های تحقیق به منظور تحلیل احساس امنیت زنان در محیط کالبدی بازار بر اساس خرده مقیاس‌های تعریف شده، از طریق مشاهده و برداشت میدانی در راسته اصلی‌ بازار صورت گرفته است. این خورده مقیاس‌ها شامل، طراحی معمارانه، عدم هراس، دفاع پذیری و جلوگیری از جرائم می‌‌شوند. هدف اصلی‌ این مقاله بررسی‌ و تحلیل عوامل موثر بر امنیت زنان در محیط کالبدی بازار است.

روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد. بر اساس بررسی‌‌های صورت گرفته در فضای مورد نظر ارتباط مستقیم بین احساس امنیت زنان و خورده مقیاس‌های ذکر شده وجود دارد.

کلید واژه ها: امنیت زنان،بازار سنتی ، راهکار های طراحی، 

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۳:٠۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٥
    پيام هاي ديگران ()   

نشریات علمی مصوب هنر و معماری تا سال 1395

 
ادامه مطلب
+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
    پيام هاي ديگران ()   

یک مقاله در سال 2014 در مجله Advances in Environmental Biology

پس ازمدتها دوری از فضای مجازی و مشغله های مکررم در تدوین و تالیف کتب و مقالات ناتمام، تصمیم گرفتم ماحصل یکی از کارهای مشترکم در زمینه نظریه "درجات خلوت" را که در یکی از ژورنالهای بین المللی به چاپ رسیده خدمت دوستانم ارائه کنم.

گرچه معتقدم که بهتر بود بیشتر بر ترجمه انگلیسی این کار نظارت می شد، اما کلیت کار نو، و واجد ارزشهای علمی در حوزه روانشناسی محیطی و کاربرد آن در عرصه معماری است که بر اساس نظریه "درجات خلوت" اینجانبه تدوین شده است.

بزودی در کتابم در حوزهSegments of Privacy in Built Environments  بحثهای مفصلتری را در این حوزه ارائه خواهم کرد، که برخی مزاحمتهای حرفه ای و حاسدانه تأسف آور از طرف افرادی ناصالح، مانع از تقدیم بموقع این کتاب به جامعه علمی گردید.

 

توضیح دیگر اینکه "جناب آقای دکتر حسین سلطانزاده"دانشیار محترم گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی-واحد تهران مرکز بوده و حق استادی اشان بر من همیشه محفوظ  و از استادان توانمند و مفاخر معماری این کشور می باشند که  دهها کتاب و مقاله ارزشمند در حوزه معماری تدوین فرموده اند که بنده قسمت عمده علاقه ام به پژوهش و پویایی را مدیون دو سال شاگردی ایشان در دانشگاه، از ترم چهارم تا هشتم، در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معماری، در دروس مختلف می باشم.

http://www.aensiweb.com/old/aeb/June%202014/687-699.pdf

AENSI Journals Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 Journal home page: http://www.aensiweb.com/aeb.html

Corresponding Author: Hossein Soltanzadeh, Associate Professor, Department of architect, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran. Studying the Hospital Space in Terms of Privacy for in Patient, According to Space-Path Model tn Therapeutic Environment 1Elmira Esfahani, 2Hossein Soltanzadeh, 3Negar Nassiri 1M.Sc. student, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran. 2Associate Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran. 2Assistant Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, North Tehran Branch (Main Writer), Tehran, Iran.

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤
    پيام هاي ديگران ()   

مقاله ای برگرفته از تلاش مشترک بنده با دانشجوی خوبم، سرکار خانم مهندس کبیر

مقاله" چگونگی درک کودک از محیط پیرامون و تاثیر آن بر شکل گیری فضا"

 

 

فصلنامه نماد گلستان

ISSN 2008-3203

فصلنامه فنی، مهندسی

شماره 23، زمستان 1391

 

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1154393&l=fa

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()   

روزهای من در گروه معماری (قسمت اول)

مشاهده یادداشت خصوصی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()   

فغان... که فریاد بی نشانه تو، دلیل سکوت پر از بغض، حرفهایم بود....

مشاهده یادداشت خصوصی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()   

داستان ناتمام یک مبارزه...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()   

مقاله ای از من و همکار عزیزم سرکار خانم دکتر حسینی

نشریه معمارشهر، سال اول، بهار 1392، صص 48-35

 

پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطابقی دو سامانه سنتی و دانشگاهی

 

چکیده

پس از شکل گیری نهادهای آموزشی مدرن در ایران و شکل گیری ساختارهای مدرن و به تبع آن شکل گیری پارادایم علمی، آموزش معماری نیز مانند بسیاری دیگر از پدیده ها دستخوش تغییرات اساسی گردید، که این شکل جدید محصول نگاه علمی نوین غرب بود. نگاه علمی به معماری سبب گردید این رشته مانند سایر علوم، تخصصی باشد که  فرد در روند آموزشی معینی، با پیروی از یک سری مبانی نظری ثابت به کسب دانش می پردازد. از آنجا که ریشه این نوع آموزش، قبل از آن که بر مسیر تکاملی خود متکی باشد، بر نیاز دولت مدرن بر بازسازی ساختارها متکی بود، سرفصل های تدوین شده فاقد نگاه تجربی و تکاملی ای گردید، که تعارض میان عمل و نظر در ا ین رشته را در پی داشت.

در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- مقایسه ای، و با استفاده از شیوه مرور متون و منابع، مباحث موجود به بحث گذاشته شده و در پایان نتیجه گیری به عمل آمده است.

 

کلمات کلیدی: سامانه آموزشی سنتی، سامانه آموزشی دانشگاهی،راهکارهای آموزش معماری

+ نگار (رزالیا) نصیری****** Negar(Rosalia) Nassiri PH.D, M Arch ; ۳:۱٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
    پيام هاي ديگران ()